Skattesystemet i Portugal

skattesystemet i Portugal

Du kender det danske skattesystem, og en sammenligning mellem dette og skattesystemet i Portugal er derfor relevant.

Personer, der har bopæl i Portugal, beskattes af deres globale indkomst. Personer der ikke har bopæl i Portugal beskattes kun af visse indkomster fra portugisiske kilder. En person har bopæl i Portugal, hvis han opholder sig mere end 183 dage i Portugal i kalenderåret. Fra 2015 tælles disse 183 dage i enhver 12-måneders periode, der begynder eller slutter i året, eller hvis personen opholder sig i korte perioder i år, hvor han samtidig råder over en bolig i landet under omstændigheder, der viser, at det er hans intention at beholde og bruge boligen som fast bolig.

Skal du udstationeres? Læs mere her

Mere om skattesystemet i Portugal

Indkomstskatten udgør max 48 %, der nås ved en skattepligtig indkomst på 80.064 EURO (2017).
Som bosiddende i Portugal skal du ikke betale formueskat. I stedet pålægges en solidaritetsskat på 2,5 % på skattepligtig indkomst over 80.000 EURO og på 5 % på skattepligtig indkomst over 250.000 EURO.

Endelig pålægges en midlertidig ekstra skat op til 3,21 % af den skattepligtige indkomst.

Ikke bosiddende skattepligtige i Portugal skal som hovedregel betale portugisiske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Personer, der kan anses for ikke sædvanligt portugisiske bosatte, kan blive omfattet af en særlig gunstig skatteregel, hvorefter de kun beskattes af indkomst fra kilder i Portugal med 20 %. Hovedparten af ikke-portugisiske vil være skattefri.

Læs også: Sådan beskattes du som pensionsmodtager i Portugal

 

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.