Pensionsmodtager i Portugal

Beskatningen af pensioner i Portugal afhænger helt af fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Portugal, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner og livrenter blive beskattet i både Danmark og Portugal, og Danmark vil give nedslag i den danske skat for skat betalt i Portugal, idet der er aftalt kildelandsbeskatning med såkaldt omvendt credit på disse mellem Portugal og Danmark. Folkepension og ATP kan beskattes i Danmark.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.