Lønmodtager i Portugal

Hvis du skal arbejde i Portugal, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som:

  • Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Fast bolig i Portugal eller pendler
  • Kort eller lang opholdsperiode i Portugal
  • Arbejds- og opholdsmønster
  • Arbejdsgiver i Portugal, Danmark eller tredjeland
  • Arbejde udføres onshore eller offshore
  • Udstationeret eller lokalansat

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 14 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at 4 kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, 6 kombinationer er typisk skatteneutrale, mens 4 kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Portugal.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.