Sådan tjekker du din årsopgørelse for 2019

selvangivelse 2019

Fra mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk.

For ca. 15% vedkommende mangler der data for, at der kan dannes en årsopgørelse. Her må du eller din rådgiver præsentere de manglende oplysninger og foretage korrektioner, der gør, at selvangivelsen bliver korrekt. Det er typisk resultat af selvstændig virksomhed eller udlandsforhold, der gør, at der skal udarbejdes en selvangivelse før modtagelsen af en årsopgørelse. Ved skattemæssigt komplekse forhold kan der fra selvangivelsens indsendelse gå adskillige måneder, før årsopgørelsen er klar.

Har du betalt for meget i foreløbig skat, kan du få pengene tilbage fra 3. april med rentetillæg på 0%.
Har du rettelser til din årsopgørelse, skal du indtaste disse i din skattemappe senest den 30. marts, hvis du vil have pengene tilbage den 3. april. Har du betalt for lidt i foreløbig skat, skal du betale en dag til dag-rente på 2,0% p.a. i perioden fra den 1. januar 2020 til 30. juni 2020 og 4,0 % fra den 1. juli 2020.

Det er således nu, du skal i gang med at samle grundlaget for selvangivelsen. Du skal så også overveje, om du skal indhente hjælp til selvangivelsen, eller om du kan klare det selv.

Har du styr på forskudsopgørelsen 2020?

Hvad er bedst for dig?

Har du indkomster fra udlandet, erhvervsmæssig virksomhed, herunder boligudlejning eller andre komplicerede forhold eller bare mange skatterelevante transaktioner, kan der være grund til at få professionel hjælp, idet du ofte ved udarbejdelsen af selvangivelsen vil have valg, hvor det ikke særlig nemt at gennemskue, hvad der er bedst for dig.

Ved udlandsforhold kan selvangivelsen ofte ikke indtastes elektronisk, idet Skat ikke har tillid til, at andre end Skat kan gøre det rigtigt. Man undres over dette, især når man konstaterer antallet af forkerte årsopgørelser, hvor Skat selv står for indberetningen. Antallet af forkerte årsopgørelser er rigtig stort. For mange personer er det ikke muligt at kontrollere, om årsopgørelsen er rigtig, bl.a. fordi både skatteregler og skatteberegninger er komplicerede og uoverskuelige. Spørger man ind til årsopgørelserne hos myndighederne, vil man ofte konstatere, at det ikke er muligt at finde en person, der kan svare på de spørgsmål man har, hvorfor man sendes fra person til person, der i bedste fald kan svare på hver sit lille delområde.

Har du brug for hjælp til at udarbejde din selvangivelse og kontrollere din årsopgørelse, så kontakt Inwema på info@inwema.dk eller ring til os på 3169 3169. 

Vi tager udgangspunkt i din personlige situation, der jo især ved udlandsforhold ikke kan klares alene ved at bruge de danske interne skatteregler. Vi sætter os ind i situationen, hvilket ved udenlandsk indkomst ofte betyder, at der skal inddrages både danske og udenlandske skatteregler samt aftaler mellem landene.

Værd at vide om udstationering…